Verktygslådan

Verktygslådan

Så här fungerar verktygslådan

I Verktygslådan finns alla aktiviteter och guides som hör till Kompetensverkstadens olika moduler. De är ordnade alfabetiskt.

Vi har även lagt till en bok med metoder som kan användas i utbildningar i interkulturell kompetens som togs fram i samband med de kurser som genomfördes under projekttiden. Du kan laddar ner metodboken här.

Loggboken som vi rekommenderar som ett verktyg för att stärka ditt lärande kan du ladda ner här.

Längst ner hittar du en lista med tips på läsning för att kunna fördjupa dig ytterligare. Du kan ladda ner listan här.

Aktiviteter

Att hälsa

Syftet med denna aktivitet är att bli varse egna reaktionsmönster när det sker något oväntat i ett interkulturellt möte.Deltagarna  kommer reflektera kring hur egna reaktioner i kommunikationssituationer kan överraska oss så att vi glömmer att vara nyfikna på det som ligger bakom en viss handling samt kring vad kommunikation egentligen är.

Instruktion Kort för utskrift

Berättelser med Dialogkort

Syftet med den här aktiviteten är att dela berättelser för att lära känna varandra och att träna att skapa ett bra interkulturellt bemötande. Det är även att träna en nyfiken och undersökande attityd genom att berätta och lyssna på andras berättelser. Bifogat finner du också ett filmklipp med Chimamanda Nadiches TED Talk.

Instruktion Dialogkort att skriva ut Film

Beskriv en kultur - Isberget

Denna aktivitet syftar till att du ska förstå mer om kulturbegreppet, hur komplext det är, samt utmaningen med att vi i ett interkulturellt möte ser den annan kultur genom våra egna kulturella glasögon.

Instruktion Arbetsblad

Dina egna interkulturella möten

Syftet med den här aktiviteten är att du ska få tillfälle att koppla temat interkulturella möten till dina egna erfarenheter. Utbytet av erfarenheter genom berättandet och att lyssna och reflektera tillsammans är ett sätt att utveckla sin insikt i vad interkulturella möten handlar om.

Instruktion Arbetsblad

Dina språkmöten

Syftet med denna aktivitet är att ge deltagarna möjlighet till att reflektera över språkets betydelse för interkulturell kommunikation och dela erfarenheter kring hur språklig kompetens kan vara en resurs i interkulturella möten. Det är även att skap en större medvetenhet kring hur språkliga barriärer i interkulturella möten kan överbryggas. 

 

Instruktion Arbetsblad

Facilitatorns sju förmågor – en översikt i bild

Bilden visar på sju bra förmågor som du bör arbeta med att utveckla i facilitatorrollen.

En facilitators 7 förmågor

Förstå konflikten – analys

Syftet med denna aktivitet är att du ska lära dig analysera en konflikt som ett verktyg till bättre konflikförståelse som rustar oss för att hantera konflikter konstruktivt.Genom erfarenhetsutbyte kan vi upptäcka att vi alla har konflikterAtt enbart berätta om en konflikt för någon som lyssnar med närvaro kan ge nya värdefulla insikter och idéer till lösningar. 

Instruktion Arbetsblad

Guide - sju steg till bra facilitering av samtal

Denna guide förklarar steg för steg hur du leder  – eller faciliterar – ett bra samtal om interkulturella frågor i Kompetensverkstaden. Det finns även en karta i slutet av guiden som ger dig en snabb överblick över processen.

Ladda ner

Guide till implementering

Guide till implementering ger dig tips och råd till att sätta igång ett förändringsarbete baserat på Kompetensverkstaden.

Guide till implementering

Guide till interkulturella möten – sju goda råd

Denna guide ger dig konkreta råd till att inta ett konstruktivt förhållningsätt i interkulturella möten.

Guide till interkulturella möten Ladda ner

Klockan i taket

Syftet med den här aktiviteten är att ge dig erfarenhet av vad olika perspektiv betyder genom en rolig och enkel övning. Det finns inget arbetsblad till aktiviteten.

Instruktion

Kom igång med att lyckas

I denna modul finns det tre verktyg till att understödja ert arbete med att implementera Kompetensverkstadens utbildningsinsatser i organisationen. Aktiviteten får igång snacket och reflektionerna kring nästa steg och får fram nya idéer.  Mallen till handlingsplanen underlättar arbetet med att bli konkret kring nästa steg för att implementera interkulturell kompetens i hela organisationen. Mallen finns i två olika format: En PDF. och en Word. 

Instruktion Handlingsplan PDF Handlingsplan Word

Kulturella mönster – vilka föredrar du? (individuell aktivitet)

Syftet med denna aktivitet är att förstå vad kulturella dimensioner innebär samt att bli medvetna om våra egna kulturella mönster – det vill säga vilka kulturella mönster vi föredrar.

 

 

Instruktion Arbetsblad PowerPoint-presentation

Kulturella värderingar – vilka är viktigast? (gruppaktivitet)

Syftet med denna aktivitet är att bli medveten om vilka värderingar du föredrar och därmed medvetet eller omedvetet handlar efter. Det är även att diskutera och tillsammans reflektera över våra kulturella värderingar för på så sätt att öka vår kulturella självinsikt. Det finns inget arbetsblad till denna aktivitet.

Instruktion

Lyssna aktivt – sju goda råd

Här finn en snabbguide till hur du blir en bra lyssnare med metoden aktivt lyssnande.

Guide - sju goda råd

Migration: Den lilla historian i den stora – din egen berättelse

Syftet med aktiviteten är att deltagarna blir mer medvetna om att vi alla har migration i vår historia och historier om migration i vårt liv samt att reflektera och lära sig av andras perspektiv.

Instruktion Arbetsblad

Metodhandboken

En bok med fler aktiviteter som kan användas för att utveckla din interkulturella kompetens.

Metodhandboken

Säg mig vem jag är

Syftet med den här aktiviteten är att du kommer att upptäcka hur snabbt vi sätter folk fack utifrån våra fördomar. Du kommer att reflektera över hur det känns att kategorisera och bli kategoriserad och vad fördelarna kan vara med att inte kategorisera/titta utöver kategorierna.

Introduktion Arbetsblad

Ta dialogen

Syftet med denna aktivitet är en ökad  förståelse för värdet av att utforska egna och andras åsikter. Det är även att få verktyg till att föra en redig dialog i praktiken samt att få djupare insikter om dialogens kvalité och vad dialog kan bidra med i konfliktlösning. Det finns inget arbetsblad till denna aktivitet.

Instruktion

Typiskt svenskt! Eller?

Syftet med denna aktivitet är att beskriva vad vi kan kalla ett typisk svenskt kommunikationssätt, att problematisera huruvida ett typiskt svenskt kommunikationssätt finns och bli medveten om utmaningarna med att undvika generaliseringar när vi beskriver kultur. Det är även att ge möjlighet till att reflektera över vilka utmaningar och möjligheter det ”svenska sättet” kan ge i ett interkulturellt möte .

Instruktion Arbetsblad

Vem är du? - Identitetsblomman

Denna aktivitet ger dig möjlighet till att undersöka din egen kulturella identitet, samt vad kulturella gemenskaper betyder för oss människor.

Instruktion Arbetsblad

Referenser och tips på läsning

Listan nedan består av de källor vi främst har använd för att ta fram innehållet i Kompetensverkstaden (teoritexter, övningar mm) samt böcker som kan rekommenderas för fördjupning.

Vi hoppas du har blivit inspirerad av de 7 modulerna till att arbeta vidare och lära dig mer.

Bennet, M. (1998): Basic Concepts of Intercultural Communication

Berardo, K. & Deardorff, D.K (2012): Building Cultural Competence

Earley & Ang (2003): Cultural Intelligence

Eliasson, M. & Larsson, P.V.  (2005/2011): Sätt fart på arbetsmötet – en handbok i facilitering

Gullstrand, A. (2020): FACILITERA!

Gruczkun, P. (2015): Bortom rätt och fel

Hofsteede, G. (2011): Organisationer och kulturer
Kampe, K. (2009): Opublicerat material från föreläsningar i interkulturell kommunikation, Linnéuniversitetet

Klyukanov (2005): Principles of Intercultural Communication

Lindgren Helde, M. (2012/2020): The Dialogue Handbook

Lustig & Koester (2010/2013): Intercultural Competence

Rogers & Steinfatt (1998/1999): Intercultural Communication

Stier, J (2009): Kulturmöten

gerud, Y. (2009 – 2012): Opublicerat material till kurs i interkulturell kommunikation, Linnéuniversitetet.

Listan kan laddas ner överst på denna sida.

 

Hur KOMPETENSVERKSTADEN.SE blev till

Utbildningsplattformen KOMPETENSVERKSTADEN.SE togs fram i samband med projektet IKO – Integration, Kompetens & Organisation som genomfördes 2016-2019 i region Kalmar.

Kommunförbundet i Kalmar län var projektägare.

KOMPETENSVERKSTADEN.SE skapades i ett samarbete mellan projektets medverkande aktörer.  Läs mer om projektets erfarenheter och lärdomar här.

 

Tillbaka till startsidan