Verktygslådan

Verktygslådan

Så här fungerar verktygslådan

I Verktygslådan finns alla aktiviteter och guides som hör till Kompetensverkstadens olika moduler. De är ordnade alfabetiskt.

Vi fyller på löpande under tiden vi gör Kompetensverkstaden klar. Vi kommer även att lägga till andra resurser som t.ex en metodbok från en utbildning av utbildare som genomfördes under projekttiden.

Längst ner hittar du en lista med litteratur för att kunna fördjupa dig ytterligare.

 

Aktiviteter

Berättelser med Dialogkort

Syftet med den här aktiviteten är att dela berättelser för att lära känna varandra och att träna hur man skapar ett bra interkulturellt bemötande. Samt att träna upp en nyfiken och undersökande attityd genom att berätta och lyssna på andras berättelser. Bifogat finner du också filmen Chimamanda Nadiches TED Talk.

Instruktion Dialogkort att skriva ut Film

Beskriv en kultur - Isbergsmodellen

Denna aktivitet syftar till att du ska förstå mer om kulturbegreppet, hur komplext det är, samt utmaningen med att vi i ett interkulturellt möte ser den annan kultur genom våra egna kulturella glasögon.

Instruktion Arbetsblad

Dina egna interkulturella möten

Syftet med den här aktiviteten är att du ska få tillfälle att koppla temat interkulturella möten till era egna erfarenheter, dela dessa och lära er av andra genom att berätta, lyssna och reflektera tillsammans. 

Instruktion Arbetsblad

En guide till interkulturella möten – sju goda råd

Denna guide ger dig några konkreta råd till att arbeta med ditt förhållningsätt i interkulturella möten.

Guide

Facilitatorns sju förmågor – en översikt i bild

Bilden visar på sju bra förmågor som du bör arbeta med att utveckla i facilitatorrollen.

En facilitators 7 förmågor

Guide - sju steg till bra facilitering av samtal

Denna guide förklarar steg för steg hur du leder  – eller faciliterar – ett bra samtal om interkulturella frågor i Kompetensverkstaden. Det finns även en karta i slutet av guiden som ger dig en snabb överblick över processen. 

Guide – 7 steg till bra facilitering av samtal

Klockan i taket

Syftet med den här aktiviteten är att ge dig erfarenhet av vad olika perspektiv betyder genom en rolig och enkel aktivitet 

Instruktion Arbetsblad

Lyssna aktivt – sju goda råd

En guide till hur du blir en bra lyssnare med metoden aktivt lyssnande.

Guide

Migration: Den lilla historian i den stora – din egen berättelse

Syftet med aktiviteten är att deltagarna blir mer medvetna om att vi alla har migration i vår historia och historier om migration i vårt liv samt att reflektera och lära sig av andras perspektiv.

Instruktion Arbetsblad

Sju steg till att leda ett samtal

En steg-för-steg anvisning till hur du leder ett bra samtal utifrån Kompetensverkstadens olika delar. Det finns även en karta som du kan använda som stöd i din planering och genomförande av en modul.

Sju steg till bra facilitering av samtal

Säg mig vem jag är

Syftet med den här aktiviteten är att du kommer att upptäcka hur snabbt vi sätter folk fack utifrån våra fördomar. Du kommer att reflektera över hur det känns att kategorisera och bli kategoriserad och vad fördelarna kan vara med att inte kategorisera/titta utöver kategorierna.

Introduktion Arbetsblad

Vem är du? - Identitetsblomman

Denna aktivitet ger dig möjlighet till att undersöka din egen kulturella identitet, samt vad kulturella gemenskaper betyder för oss människor.

Instruktion Arbetsblad

Litteraturlista

Här kommer vi att fylla på med tips till läsning.

Tillbaka till startsidan