Välkommen

Kompetensverkstaden

Det finns både vinster och utmaningar med interkulturella möten. Kompetensverkstaden ger dig kunskap, insikt och verktyg till att lyckas med ditt interkulturella bemötande, framförallt i din yrkesroll.

Välkommen

Kompetensverkstaden

Det finns både vinster och utmaningar med interkulturella möten. Kompetensverkstaden ger dig kunskap, insikt och verktyg till att lyckas med ditt interkulturella bemötande, framförallt i din yrkesroll.

Kompetensverkstaden är ett onlinebaserat utbildningsmaterial som erbjuder hjälp med att utveckla din interkulturella kompetens – på ett enkelt och roligt sätt. Med dialogen som metod är syftet att bidra till att utveckla det interkulturella bemötandet hos dig som jobbar med integration, mångfald och social hållbarhet.

En verkstad för interkulturell kompetens

  • Vill du utveckla din förmåga att skapa effektiva och respektfulla interkulturella möten?
  • Vill du konstruktivt kunna hantera interkulturella situationer som verkar jobbiga och svåra att förstå?
  • Vill du kunna vara nyfiken, flexibel och tydlig när olika kulturella beteenden utmanar dig i din yrkesroll?

Då har du hamnat helt rätt.

Vad är interkulturell kompetens?

Interkulturell kompetens spänner över förmågor och kunskaper du behöver lära dig för att bli bättre på att hantera interkulturella möten effektivt och professionellt.

Interkulturell kompetens består av tre delar: Kunskap, insikt och verktyg till handling. De hänger ihop och behöver därför utvecklas tillsammans.

Interkulturell kompetens handlar om:

+ Läs mer