Kompetensverkstaden

Om projektet IKO

Här kan du bli inspirerad! Läs om bakgrunden till projektet Vi blir fler - IKO och om vad vi har lärt oss. Lyssna på en föreläsning och öppna upp en dialog om migration i Kalmar län genom historien.

Kompetensverkstaden

Om projektet IKO

Här kan du bli inspirerad! Läs om bakgrunden till projektet Vi blir fler - IKO och om vad vi har lärt oss. Lyssna på en föreläsning och öppna upp en dialog om migration i Kalmar län genom historien.

Varför skapades Projektet Vi blir fler - IKO i Kalmar län?

Sverige har förändrats de senaste tio åren och migrationen spelar en viktig roll i den förändringen. Den ger både utmaningar och möjligheter för kommuner och andra aktörer som jobbar med integration. Därför pågår ESF-projektet Vi blir fler – IKO i Kalmar län i perioden 2017-2019.

IKO står för integration, kompetens och organisation.

Kompetensverkstaden togs fram som ett sätt för att skapa hållbarhet i projektet och sprida våra metoder.

Syftet med IKO är att personal (som du) får kunskap, inspiration och verktyg till att utveckla sin interkulturella kompetens. En kompetens som stärker dig i din yrkesroll och gynnar individen som upplever ett kunnigt och respektfullt interkulturellt bemötande.

+ Läs mer

Vad vi har lärt oss

Vi delar här med oss av erfarenheter med att genomföra ett större ESF-projekt med många olika aktörer, som tillsammans har arbetat för att höja kvaliteten på integrationen genom utbildning och samverkan. Vi hoppas det kan inspirera dig där du jobbar till att göra något liknande.

+ Läs mer

Aktörerna berättar

Vad säger aktörerna om värdet av ett projekt som IKO?

+ Läs mer

Vad säger aktörerna om nyttan och värdet för organisationen?

+ Läs mer

Migration och integration Kalmar län – för och nu

IKO har arbetat med utveckling av integrationen genom ett bra interkulturellt bemötande och med regionalt fokus på Kalmar län. En del av detta arbete handlar om att förstå mer om migration, även historiskt och då båda om den stora historien och den lilla, alltså din egen historia om migration.

En av de mest uppskattade föreläsarna på våra utbildningar är historikern Peter Danielsson från Kalmar läns museum.

Ta del av hans berättelse om migration och interkulturella möten i Kalmar län från medeltiden till modern tid. Filmen varar 20 min och är en förkortad version av en 45 mins föreläsning från mars 2019 i Västervik.

Föreläsning med Peter Danielsson om migration och integration

Arbetsmaterial till filmen

Här finns arbetsmaterial till föreläsningen som kopplar innehållet till din egen vardag och till nutiden.

Migration: Den lilla historian i den stora – din egen berättelse

Syftet med aktiviteten är att deltagarna blir mer medvetna om att vi alla har migration i vår historia och historier om migration i vårt liv samt att reflektera och lära sig av andras perspektiv.

Instruktion Arbetsblad

Tips

Få mer koll på fakta om befolkningsutvecklingen i Kalmar län. Gå till Region Kalmars interaktiva sida med statistik här.

Hur ser det ut i Sverige? Se färsk statistik på varifrån invånarna i Sverige har sina ursprung på Statistiska centralbyråns hemsida.