Vägledning till samtalsledaren

Så leder du samtal i Kompetensverkstaden

Det finns både vinster och utmaningar med interkulturella möten. Kompetensverkstaden ger dig kunskap, insikt och verktyg till att lyckas med ditt interkulturella bemötande, framförallt i din yrkesroll.

Läsa texter på sidan och material ca 30 min, film ca 10 min, egen reflektion ca 10 min. Totalt 50 min.

Vägledning till samtalsledaren

Så leder du samtal i Kompetensverkstaden

Det finns både vinster och utmaningar med interkulturella möten. Kompetensverkstaden ger dig kunskap, insikt och verktyg till att lyckas med ditt interkulturella bemötande, framförallt i din yrkesroll.

Vad handlar modulen om?

Kompetensverkstaden bjuder in till dialog och reflektion i ett samtal där syftet är att ni ska lära er tillsammans. Det är viktigt att samtalet blir öppet och undersökande med en god stämning. Samtalsledaren spelar en nyckelroll för att uppnå detta.

I denna vägledning kan du lära dig mer om hur du leder en modul i Kompetensverkstaden och vad det innebär att ta rollen som samtalsledare där du använder dig av facilitering som metod. Det handlar främst om att understödja bra och öppen dialog – en förmåga som de flesta av oss har användning för  i många sammanhang. Det är med andra ord en god investering att ägna god tid åt denna vägledning innan du bjuder in till Kompetensverkstaden.

I Kompetensverkstaden har samtalsledaren en roll som kunskapsförmedlare med hjälp av det material som finns på webbplatsen. Samtalsledaren behöver dock inte vara expert i interkulturell kompetens. Genom att styra samtalen och skapa dialog i gruppen så att deltagarna engageras stimuleras och underlättas lärandeprocessen så att ni lär er genom att göra och reflektera tillsammans.

Vi utgår från att deltagarna i den grupp du ska leda kommer från ditt arbetslag eller personalgrupp och därför är dina medarbetare eller kollegor.

Arbetsmaterialet kan även användas vid ideellt arbete.

Så här gör du

  1. Börja med att arbeta dig genom materialet på denna sida. Titta på filmen, läs texten och ta del av guiden: Sju steg…. Här beskrivs det konkret hur du går till väga när du ska leda en modul.
  2. Skriv gärna ut materialet till samtalsledaren (dig). Det ger bättre överblick.
  3. Titta igenom Kompetensverkstadens olika moduler. Välj en eller flera som du vill jobba med tillsammans med din grupp. Du kan gå direkt till sidan med modulerna här.
  4. Förbered dig nu för att leda modulen/de moduler du har valt. Gå igenom dem själv så att du är bekant med de olika momenten. Räkna med 30–45 minuters förberedelsetid per modul för att titta på filmen, läsa materialet och gå igenom instruktioner till aktiviteter och reflektionsfrågorna.
  5. Nu är du redo att leda ett bra och spännande samtal om interkulturella möten.

Facilitering – så leder du ett bra samtal

Facilitera mera

Facilitering är en lämplig metod till att leda möten och samtal där vi vill lära oss och bli klokare tillsammans genom dialog och reflektion. I Kompetensverkstaden används metoder och tekniker från faciliteringens värld. De medverkar till att skapa ett rum där vi är mer nyfikna än dömande. De säkrar att alla kommer till tals och att olika perspektiv som exempelvis bakgrund, kultur och språk tas tillvara. Det passar bra ihop med en plattform som Kompetensverkstaden som syftar till att utveckla människors interkulturella kompetens.
Texten nedan syftar till att fördjupa din kunskap om facilitering – även mera generellt – och ger dig tips till vad du behöver tänka på i rollen som samtalsledare – eller – facilitator.

Ladda ner teoritexten: Facilitera mera

 

Stödmaterial till samtalsledaren

Här finns stödmaterial till dig som vill axla rollen som samtalsledare.

Facilitatorns sju förmågor – en översikt i bild

Bilden visar på sju bra förmågor som du bör arbeta med att utveckla i facilitatorrollen.

En facilitators 7 förmågor

Tidsåtgång

Läsa texter på sidan och material ca 30 min, film ca 10 min, egen reflektion ca 10 min. Totalt 50 min.