Fördjupning 6: Konfliktlösning

Hur kommer du från snett till rätt?

Med en aktivitet ca. 100 min. Med två aktiviteter ca. 130 min.

Fördjupning 6: Konfliktlösning

Hur kommer du från snett till rätt?

Med en aktivitet ca. 100 min. Med två aktiviteter ca. 130 min.

Vad handlar modulen om?

Om du vill bli bättre på att lösa interkulturella konflikter kommer du långt med den teori och de verktyg som tillhör interkulturell kompetens – och som du säkert redan har arbetat med.

Samtidigt finns det mycket kunskap kring just konflikter, deras dynamik och hur du kommunicerar i konflikter som är ett välbehövligt komplement till den interkulturella kompetensen.

När vi hamnar i konflikt blir vi ofta upprörda eller stressade. Vi har en tendens att tappa bort våra goda kommunikationsvanor och kan behöva fler och mer gedigna verktyg för att kunna hålla fast vid ett bra bemötande.

I denna modul fördjupar vi oss därför konfliktlösning för att du ska kunna både förstå och analysera konflikter. Du får även enkla verktyg till att hantera konflikter i praktiken, speciellt när det gäller interkulturella möten.  

Så här genomför du modulen steg för steg

Jobbar du i grupp? Då är det viktigt att en av er intar rollen som samtalsledare och lotsar er genom modulen. Läs om hur du förbereder och leder samtal i Kompetensverkstaden under menypunkten Vägledning till samtalsledaren.

+ Läs mer

Läs en text

Inte alla interkulturella möten är konfliktfyllda. Och när konflikter uppstår i interkulturella möten handlar de inte alltid om kulturOavsett vad, är ett bra bemötande viktigt när vi hamnar i konflikt. Ofta är det svårare att vara konstruktiv när vi befinner os i en konflikt eftersom konflikter ofta rör upp många känslor. Finns det kulturella skillnader inblandade kan det bli extra vanskligt. 

Utifrån detta är det viktigt att inneha en grundläggande kunskap om vad en konflikt handlar om, hur den trappas upp och ner och hur du löser den. Du behöver även träna din  blick för vad kulturen betyder i konflikter och vad det innebär att ta hänsyn till kultur i konfliktlösningen.

Läs hela texten här

Titta på filmen Konfliktlösning

Genomför aktiviteten

Förstå konflikten – analys

Syftet med denna aktivitet är att du ska lära dig analysera en konflikt som ett verktyg till bättre konflikförståelse som rustar oss för att hantera konflikter konstruktivt.Genom erfarenhetsutbyte kan vi upptäcka att vi alla har konflikterAtt enbart berätta om en konflikt för någon som lyssnar med närvaro kan ge nya värdefulla insikter och idéer till lösningar. 

Instruktion Arbetsblad

Ta dialogen

Syftet med denna aktivitet är en ökad  förståelse för värdet av att utforska egna och andras åsikter. Det är även att få verktyg till att föra en redig dialog i praktiken samt att få djupare insikter om dialogens kvalité och vad dialog kan bidra med i konfliktlösning. Det finns inget arbetsblad till denna aktivitet.

Instruktion

Reflektera mera

Syftet med att reflektera är att fördjupa ditt lärande och ge dig möjlighet att göra kopplingar till din konkreta vardag. Frågorna nedan kan besvaras genom att reflektera skriftligt (lämpligt om du arbetar enskilt) eller så kan ni diskutera dem i par eller grupp.

+ Läs mer

Tidsåtgång

Med en aktivitet ca. 100 min. Med två aktiviteter ca. 130 min.