Fördjupning 6: Konfliktlösning

Hur kommer du från snett till rätt?

Med en aktivitet ca. 100 min. Med två aktiviteter ca. 130 min.

Fördjupning 6: Konfliktlösning

Hur kommer du från snett till rätt?

Med en aktivitet ca. 100 min. Med två aktiviteter ca. 130 min.

Vad handlar modulen om?

Om du vill bli bättre på att lösa interkulturella konflikter kommer du långt med den teori och de verktyg som tillhör interkulturell kompetens – och som du säkert redan har arbetat med.

Samtidigt finns det mycket kunskap kring just konflikter, deras dynamik och hur du kommunicerar i konflikter som är ett välbehövligt komplement till den interkulturella kompetensen.

När vi hamnar i konflikt blir vi ofta upprörda eller stressade. Vi har en tendens att tappa bort våra goda kommunikationsvanor och kan behöva fler och mer gedigna verktyg för att kunna hålla fast vid ett bra bemötande.

I denna modul fördjupar vi oss därför i konfliktlösning för att du både ska förstå och kunna analysera konflikter samt få enkla verktyg till att hantera konflikter i praktiken, speciellt när det gäller interkulturella möten.

Så här genomför du modulen steg för steg

Jobbar du i grupp? Då är det viktigt att en av er intar rollen som samtalsledare och lotsar er genom modulen. Läs om hur du förbereder och leder samtal i Kompetensverkstaden under menypunkten Vägledning till samtalsledaren.

+ Läs mer

Läs en text

Inte alla interkulturella möten blir konfliktfyllda.

Inte alla konflikter i interkulturella möten handlar om kultur. Men ett bra bemötande är även viktigt när vi befinner oss i en konflikt, fast det är mycket svårare.

Utifrån detta är det  viktigt att inneha en grundläggande kunskap om vad en konflikt handlar om, hur den trappas upp och ner och hur du löser den. Du behöver även träna din  blick för vad kulturen betyder i konflikter och vad det innebär att ta hänsyn till kultur i konfliktlösningen.

Läs hela texten här

Titta på filmen Konfliktlösning

Genomför aktiviteten

Förstå konflikten – analysera en konflikt

Syftet med denna aktivitet är att du ska lära dig konfliktanalys som ett verktyg till att förstå konflikten vilket gör oss mer redo att hantera konflikter konstruktivt. Och att genom erfarenhetsutbyte inse att vi alla har konflikter och att enbart berätta om en konflikt för någon som lyssnar med närvaro kan ge nya värdefulla insikter och idéer till lösningar. 

Instruktion Arbetsblad

Ta dialogen

Syftet med denna aktivitet är att få förståelse för värdet av att utforska egna och andras åsikter. Samt att få verktyg till att föra en ordentlig dialog i praktiken genom att lyssna, återge den andras åsikt och eventuellt ställa frågor men även djupare insikter om dialogens ”väsen” eller kvalité och vad dialog kan bidra med i konfliktlösning

Instruktion

Reflektera mera

Syftet med att reflektera är att fördjupa ditt lärande och ge dig möjlighet att göra kopplingar till din konkreta vardag. Frågorna nedan kan besvaras genom att reflektera skriftligt (lämpligt om du arbetar enskilt) eller så kan ni diskutera dem i par eller grupp.

+ Läs mer

Tidsåtgång

Med en aktivitet ca. 100 min. Med två aktiviteter ca. 130 min.