Fördjupning 4: Kulturella skillnader

Vilka gör en skillnad?

Film ca 10 min. Med en aktivitet ca. 75 min. Med två aktiviteter ca. 110 min.

Fördjupning 4: Kulturella skillnader

Vilka gör en skillnad?

Film ca 10 min. Med en aktivitet ca. 75 min. Med två aktiviteter ca. 110 min.

Vad handlar modulen om?

Kulturella skillnader finns på många olika nivåer och präglar våra beteenden, attityder, normer, värderingar och världssyn.

Svaren på enkla frågor som Hur gör vi? och Vad är det rätta i denna situationen? är inte lika enkla när de ställs i ett interkulturellt möte. Svaret beror nämligen på vem du frågar, för vi gör ju olika beroende på vad vi har lärt oss och är vana vid.

Syftet med denna modul är att ge dig mer kunskap om kulturella mönster som ofta får oss att undra över varandras ”konstiga beteende” i interkulturella möten.

Kulturella skillnader kan visst och ibland ställa till det för oss i kommunikationen och samarbetet, men när vi förstår varför andra gör som de gör (och varför vi själva gör som vi gör) blir det lättare att hantera situationer, där vi upplever att de vi ska samarbeta med  beter sig på ett sätt vi inte hade förväntat oss.

Så här genomför du modulen steg för steg

Jobbar du i grupp? Då är det viktigt att en av er intar rollen som samtalsledare och lotsar er genom modulen. Lär om hur du förbereder och leder samtal i Kompetensverkstaden under menypunkten Vägledning till samtalsledaren.

+ Läs mer

Titta på filmen Kulturella skillnader

Läs en text

Varför finns det kulturella skillnader? Vad ligger bakom de olika kulturella beteenden som vi ofta lägger märke till i interkulturella möten? Varför gör andra annorlunda än vi själva?

I texten nedan kan du läsa mer om vilka skillnader som vi ofta lägger märke till och ibland retar oss på vid interkulturella möten och vad du med fördel kan vara uppmärksam på för att skapa ett bra interkulturellt bemötande.

Läs hela texten här.

Genomför aktiviteten

Kulturella mönster – vilka föredrar du? (individuell - och gruppaktivitet)

Syftet med denna aktivitet är att förstå vad Hofstedes kulturella dimensioner innebär. Samt att bli medveten om sina egna kulturella mönster och vilka vi (medvetet eller omedvetet) föredrar, alltså våra egna kulturella preferenser. 

Instruktion Arbetsblad PowerPoint-presentation

Kulturella värderingar – vilka är viktigast? (gruppaktivitet)

Syftet med den här aktiviteten är att bli medveten om vilka värderingar hen föredrar och därmed medvetet eller omedvetet handlar efter.  Samt att diskutera och tillsammans reflektera över kulturella värderingar så att de blir synliga och att vi blir mer medvetna om dem. 

Instruktion

Reflektera mera

Syftet med att reflektera är att fördjupa ditt lärande och ge dig möjlighet att göra kopplingar till din egen konkreta vardag. Frågorna nedan kan besvaras genom att antingen reflektera skriftligt (lämpligt om du arbetar enskilt) eller så kan ni diskutera dem i par eller grupp.

  1. Vilka fördelar upplever du att det finns med att fundera kring kulturella skillnader?
  2. Vilka svårigheter eller dilemman upplever du det finns med att fundera kring kulturella skillnader?
  3. Vad upptäckte du under arbetet med denna modul om dig själv, ditt kulturella beteende och de kulturella mönster som präglar dig?
  4. Vad kommer du framöver att vara mer uppmärksam på när du kommunicerar med människor från andra kulturer?
  5. Vilka lärdomar skulle du dela med någon som inte har gjort den här modulen?
  6. På vilket sätt kan du använda det du har lärt dig i din yrkesroll/i din vardag?

Tips!

Modulen baseras på dessa källor som även kan rekommenderas för fördjupning. Gå gärna in på Geert Hofstedes hemsida eller läs hennes bok Organisationer och kulturer, Studentlitteratur 2011

Gå gärna in på World Value Survey för att fördjupa dig ännu mer. 

Tidsåtgång

Film ca 10 min. Med en aktivitet ca. 75 min. Med två aktiviteter ca. 110 min.