Fördjupning 4: Kulturella skillnader

Vilka gör en skillnad?

Film ca 10 min. Med en aktivitet ca. 75 min. Med två aktiviteter ca. 110 min.

Fördjupning 4: Kulturella skillnader

Vilka gör en skillnad?

Film ca 10 min. Med en aktivitet ca. 75 min. Med två aktiviteter ca. 110 min.

Vad handlar modulen om?

Kulturella skillnader finns på många olika nivåer och präglar våra beteenden, attityder, normer, värderingar och världssyn.

Svaren på enkla frågor som Hur gör vi? och Vad är det rätta i denna situationen? är inte lika enkla när de ställs i ett interkulturellt möte. Svaret beror nämligen på vem du frågar, för vi gör ju olika beroende på vad vi har lärt oss och är vana vid.

Syftet med denna modul är att ge dig mer kunskap om kulturella mönster som ofta får oss att undra över varandras ”konstiga beteende” i interkulturella möten.

Kulturella skillnader kan visst och ibland ställa till det för oss i kommunikationen och samarbetet, men när vi förstår varför andra gör som de gör (och varför vi själva gör som vi gör) blir det lättare att hantera situationer, där vi upplever att de vi ska samarbeta med beter sig på ett sätt vi inte hade förväntat oss.

Så här genomför du modulen steg för steg

Jobbar du i grupp? Då är det viktigt att en av er intar rollen som samtalsledare och lotsar er genom modulen. Lär om hur du förbereder och leder samtal i Kompetensverkstaden under menypunkten Vägledning till samtalsledaren.

+ Läs mer

Titta på filmen Kulturella skillnader

Läs en text

Varför finns det kulturella skillnader? Vad ligger bakom de olika kulturella beteenden som vi ofta lägger märke till i interkulturella möten? Varför gör andra annorlunda än vi själva?

I texten nedan kan du läsa mer om vilka skillnader som vi ofta lägger märke till och ibland retar oss på vid interkulturella möten och vad du med fördel kan vara uppmärksam på för att skapa ett bra interkulturellt bemötande.

Läs hela texten här.

Genomför aktiviteten

Kulturella mönster – vilka föredrar du? (individuell aktivitet)

Syftet med denna aktivitet är att förstå vad kulturella dimensioner innebär samt att bli medvetna om våra egna kulturella mönster – det vill säga vilka kulturella mönster vi föredrar.

 

 

Instruktion Arbetsblad PowerPoint-presentation

Kulturella värderingar – vilka är viktigast? (gruppaktivitet)

Syftet med denna aktivitet är att bli medveten om vilka värderingar du föredrar och därmed medvetet eller omedvetet handlar efter. Det är även att diskutera och tillsammans reflektera över våra kulturella värderingar för på så sätt att öka vår kulturella självinsikt. Det finns inget arbetsblad till denna aktivitet.

Instruktion

Reflektera mera

Syftet med att reflektera är att fördjupa ditt lärande och ge dig möjlighet att göra kopplingar till din egen konkreta vardag. Frågorna nedan kan besvaras genom att antingen reflektera skriftligt (lämpligt om du arbetar enskilt) eller så kan ni diskutera dem i par eller grupp.

  1. Vilka fördelar upplever du att det finns med att fundera kring kulturella skillnader?
  2. Vilka svårigheter eller dilemman upplever du det finns med att fundera kring kulturella skillnader?
  3. Vad upptäckte du under arbetet med denna modul om dig själv, ditt kulturella beteende och de kulturella mönster som präglar dig?
  4. Vad kommer du framöver att vara mer uppmärksam på när du kommunicerar med människor från andra kulturer?
  5. Vilka lärdomar skulle du dela med någon som inte har gjort den här modulen?
  6. På vilket sätt kan du använda det du har lärt dig i din yrkesroll/i din vardag?

Tips!

Modulen baseras på följande källor som även kan rekommenderas för fördjupning. Se även litteraturlistan som finns i Verktygslådan.

Boken: Hofstede, G: Organisationer och kulturer (2011)

Geert Hofstedes hemsida kan tilgås nedan.

World Value Survey är ett världsomspännande nätverk av forskare som studerar kulturella värderingar och deras inverkan på det sociala och politiska livet över hela världen.

Gå gärna in på World Value Survey för att fördjupa dig ännu mer. 

Tidsåtgång

Film ca 10 min. Med en aktivitet ca. 75 min. Med två aktiviteter ca. 110 min.