Grund 3: Interkulturell kompetens

Med en aktivitet ca. 75 min. Med två aktiviteter ca 90 - 100 min

Grund 3: Interkulturell kompetens

Med en aktivitet ca. 75 min. Med två aktiviteter ca 90 - 100 min

Vad handlar modulen om?

Denna modul handlar om hur du kommer från tankar och teori till handling.

Vi går på djupet i den interkulturella kompetensen som en modell för att visa på vad och hur vi behöver utveckla för att bli bättre på att hantera våra interkulturella möten på ett konstruktivt och effektivt sätt.

Syftet är att du ska få ökade kunskaper, modeller för djupare (själv)insikt och konkreta verktyg till att handla – och kommunicera – på nya sätt i interkulturella möten.

Så här genomför du modulen steg för steg

Jobbar du i grupp? Då är det viktigt att en av er intar rollen som samtalsledare och lotsar er genom modulen. Lär om hur du förbereder och leder samtal i Kompetensverkstaden under menypunkten Vägledning till samtalsledaren.

+ Läs mer

Titta på filmen Interkulturell kompetens

Läs en text

Om du skulle få frågan om vad du kan göra för att skapa ett bra bemötande i ett interkulturellt möte skulle du sannolikt svara med ord som: Vara öppen, visa respekt och empati och se saker ur den andras perspektiv.

Men fastän att vi på rak arm oftast vet vad som fungerar bra i interkulturella möten har vi inte alltid förmågan att faktisk göra det i praktiken. I synnerhet inte om vi känner oss lite utmanade.

Och interkulturella möten kan vara utmanande – ibland. Därför behöver vi lära oss hur vi konkret går till väga. Vi behöver interkulturell kompetens som av många forskare anger som en nyckel för att skapa konstruktiva och effektiva interkulturella möten.

Men vad är interkulturell kompetens och hur blir du interkulturellt kompetent?

Det får du reda på i texten nedan.

Läs hela texten här.

Genomför aktiviteten

Klockan i taket

Syftet med den här aktiviteten är att ge dig erfarenhet av vad olika perspektiv betyder genom en rolig och enkel övning. Det finns inget arbetsblad till aktiviteten.

Instruktion

Berättelser med Dialogkort

Syftet med den här aktiviteten är att dela berättelser för att lära känna varandra och att träna att skapa ett bra interkulturellt bemötande. Det är även att träna en nyfiken och undersökande attityd genom att berätta och lyssna på andras berättelser. Bifogat finner du också ett filmklipp med Chimamanda Nadiches TED Talk.

Instruktion Dialogkort att skriva ut Film

Lyssna aktivt – sju goda råd

Här finn en snabbguide till hur du blir en bra lyssnare med metoden aktivt lyssnande.

Guide - sju goda råd

Reflektera mera

Syftet med att reflektera är att fördjupa ditt lärande och ge dig möjlighet att göra kopplingar till din egen konkreta vardag. Frågorna nedan kan besvaras genom att reflektera skriftligt (lämpligt om du arbetar enskilt) eller så kan ni diskutera dem i par eller grupp.

  1. Vad har du upptäckt om dig själv i arbetet med modellen för interkulturell kompetens?
  2. Vilken av de tre dimensionerna vill du först börja arbeta med för att utveckla din egen interkulturella kompetens?
  3. Vilka lärdomar från modulen kan du ta med dig och omvandla till nya handlingar i din vardag?
  4. På vilket sätt skulle en kultur med ökad interkulturell kompetens kunna utvecklas på din arbetsplats/där du befinner dig?

Tidsåtgång

Med en aktivitet ca. 75 min. Med två aktiviteter ca 90 - 100 min