Fördjupning 5: Interkulturell kommunikation

Verktyg till bra bemötande

Med en aktivitet ca. 75 min. Med två aktiviteter ca 90 - 100 min. Med tre aktiviteter ca 120 min.

Fördjupning 5: Interkulturell kommunikation

Verktyg till bra bemötande

Med en aktivitet ca. 75 min. Med två aktiviteter ca 90 - 100 min. Med tre aktiviteter ca 120 min.

Vad handlar modulen om?

Jag tror du tänker att du förstår vad du tror jag sa, men jag är inte säker på du inser att vad du hörde, inte var det jag menade!

Ja, kommunikation är inte alltid helt lätt.

Så hur blir det när kulturella skillnader även spelar en roll för kommunikationen?

Vad kännetecknar egentligen interkulturell kommunikation?

Och hur skiljer den sig från andra typer av kommunikation?

Syftet med denna modul är att ge dig möjlighet att gå på djupet med den process som kommunikation är. Du får möjlighet till att vässa din blick för hur vår kulturella bakgrund påverkar vår kommunikation i mötet med andra människor.

Ibland går det snett med kommunikationen. När missförstånd uppstår blir vi varse att kultur på något sätt spelar en roll och medverkar till att vi inte förstår varandra. Men vi vet inte alltid på vilket sätt och hur vi ska hantera att kulturen ”ställer till det”.

I denna modul får du mer kunskap om vad interkulturell kommunikation är, hur du kan reflektera både över din egen och andras kommunikation samt verktyg till att kommunicera konstruktivt i interkulturella möten.

Så här genomför du modulen steg för steg

Jobbar du i grupp? Då är det viktigt att en av er intar rollen som samtalsledare och lotsar er genom modulen. Läs om hur du förbereder och leder samtal i Kompetensverkstaden under menypunkten Vägledning till samtalsledaren.

+ Läs mer

Titta på filmen Interkulturell kommunikation

Läs en text

Kulturella skillnader blir synliga i hur vi gör och säger – i vår kommunikation. Vi upptäcker oftast först att kultur på något sätt påverkar kommunikationsprocessen om vi själva eller den andra inte gör som förväntat i situationen.

Ändå går det inte alltid att peka ut precis hur kultur påverkar kommunikationen mellan oss. Många andra faktorer än just kultur spelar nämligen en roll för hur vi skickar, tar emot och tolkar information.

I texten nedan får du svar på vad interkulturell kommunikation är och hur du lyckas bättre med att kommunicera i ett interkulturellt möte.

Läs hela texten här

Genomför aktiviteten

Att hälsa

Syftet med denna aktivitet är att bli varse egna reaktionsmönster när det sker något oväntat i ett interkulturellt möte.Deltagarna  kommer reflektera kring hur egna reaktioner i kommunikationssituationer kan överraska oss så att vi glömmer att vara nyfikna på det som ligger bakom en viss handling samt kring vad kommunikation egentligen är.

Instruktion Kort för utskrift

Typiskt svenskt! Eller?

Syftet med denna aktivitet är att beskriva vad vi kan kalla ett typisk svenskt kommunikationssätt, att problematisera huruvida ett typiskt svenskt kommunikationssätt finns och bli medveten om utmaningarna med att undvika generaliseringar när vi beskriver kultur. Det är även att ge möjlighet till att reflektera över vilka utmaningar och möjligheter det ”svenska sättet” kan ge i ett interkulturellt möte .

Instruktion Arbetsblad

Dina språkmöten

Syftet med denna aktivitet är att ge deltagarna möjlighet till att reflektera över språkets betydelse för interkulturell kommunikation och dela erfarenheter kring hur språklig kompetens kan vara en resurs i interkulturella möten. Det är även att skap en större medvetenhet kring hur språkliga barriärer i interkulturella möten kan överbryggas. 

 

Instruktion Arbetsblad

Reflektera mera

Syftet med att reflektera är att fördjupa ditt lärande och ge dig möjlighet att göra kopplingar till din konkreta vardag. Frågorna nedan kan besvaras genom att reflektera skriftligt (lämpligt om du arbetar enskilt) eller så kan ni diskutera dem i par eller grupp.

+ Läs mer

Reflektera ännu mera

”Culture is communication and communication is culture

Citatet ovan är taget från E T Halls bok The Silent Language (1959). Det pekar på den täta kopplingen mellan kultur och kommunikation. Starta en dialog i par eller mindre grupper utifrån frågorna nedan eller reflektera själv i din loggbok.

+ Läs mer

Tidsåtgång

Med en aktivitet ca. 75 min. Med två aktiviteter ca 90 - 100 min. Med tre aktiviteter ca 120 min.