Moduler

Kompetensverkstaden

Det finns båda vinster och utmaningar med interkulturella möten. Kompetensverkstaden ger dig kunskap, insikt och verktyg till att lyckas med ditt interkulturella bemötande, framförallt i din yrkesroll.

Moduler

Kompetensverkstaden

Det finns båda vinster och utmaningar med interkulturella möten. Kompetensverkstaden ger dig kunskap, insikt och verktyg till att lyckas med ditt interkulturella bemötande, framförallt i din yrkesroll.

Grundläggande

Börja med de grundläggande teman inom interkulturell kompetens.

Letar du efter något speciellt?

Kolla i Verktygslådan - här finns alla uppgifter till alla moduler - sätt igång bara!