Grund 1: Kulturförståelse

Vad är kultur?

Med en aktivitet: ca 75 min. Med två aktiviteter: Ca 90 min

Grund 1: Kulturförståelse

Vad är kultur?

Med en aktivitet: ca 75 min. Med två aktiviteter: Ca 90 min

Vad handlar modulen om?

Syftet med denna modul är att ge dig en ökad förståelse kring hur kultur påverkar interkulturella möten.

Kultur är nämligen ett knepigt begrepp och kulturförståelse är därför en viktig nyckel till att skapa ett bra bemötande i interkulturella möten.

En ökad kunskap om kultur hjälper oss att på ett mer tydligt och nyanserat sätt begripa vad som händer i ett interkulturellt möte – och hur vi kan hantera mötet på ett bra sätt.

Kultur är ett väldigt brett och komplext begrepp. Det innefattar på något sätt allt vad vi människor gör; kultur påverkar både hur vi ser på världen och vårt beteende. Samtidigt är det sällan lämpligt att använda ’kultur’ som den enda förklaringen till hur eller varför vi människor beter oss som vi gör.

Så här genomför du modulen steg för steg

Jobbar du i grupp? Då är det viktigt att en av er intar rollen som samtalsledare som lotsar er genom modulen. Lär om hur du förbereder och leder samtal i Kompetensverkstaden under menypunkten Vägledning till samtalsledaren.

+ Läs mer

Titta på filmen Kulturförståelse

Läs en text

Kultur genomsyrar det mesta som vi människor gör. Inom vetenskapen har kultur därför intresserat både humanister och samhällsvetare, något som i sin tur har lett till många olika perspektiv på och definitioner av begreppet kultur.

Vill du arbeta med att förbättra din interkulturella kompetens är det därför inte utan betydelse vilken syn på kultur du själv använder dig av. Det är bra med kunskap om både kultur som begrepp och om vad olika kulturer innebär för oss människor.

Texten syftar till att hjälpa dig att förstå kulturbegreppet och förhoppningsvis göra dig nyfiken på att lära dig mer.

Läs hela texten här

Genomför aktiviteten

Beskriv en kultur - Isberget

Denna aktivitet syftar till att du ska förstå mer om kulturbegreppet, hur komplext det är, samt utmaningen med att vi i ett interkulturellt möte ser den annan kultur genom våra egna kulturella glasögon.

Instruktion Arbetsblad

Vem är du? - Identitetsblomman

Denna aktivitet ger dig möjlighet till att undersöka din egen kulturella identitet, samt vad kulturella gemenskaper betyder för oss människor.

Instruktion Arbetsblad

Reflektera mera

Syftet med att reflektera är att fördjupa ditt lärande och ge dig möjlighet att göra kopplingar till din egen konkreta vardag. Frågorna nedan kan besvaras genom att reflektera skriftligt (lämpligt om du arbetar enskilt) eller så kan ni diskutera dem i par eller grupp.

Reflektionsfrågor

 1. Hur spelar kultur en roll i din yrkesroll/i din vardag?
 2. I vilka situationer kan det uppstå utmanande interkulturella möten?
 3. På vilket sätt spelar frågor om kulturell identitet en roll för dig personligt i din vardag?
 4. Vad nytt har du lärt dig av denna modul?
 5. Hur ser du på kultur efter att du gått igenom modulen? Har modulen förändrat din syn på kultur?
 6. Vad tar du med från denna modul som du skulle kunna använda i din vardag för att skapa ett bättre bemötande?

Reflektera ännu mera – öppna upp en dialog med en kollega

Denna dialog kan användas till att få en fördjupad förståelse för kulturbegreppet. Den tar ca 5 min. Arbeta i par.

Så här gör du:

 1. Bilda par – gärna stående.
 2. Läs påståenden nedan.
 3. Välj de två påståenden du håller mest med om och är nyfiken på att utforska genom ett samtal.
 4. Starta en undersökande dialog med din kollega, där ni reflekterar över era respektive val.
  • Vad är ni överens om?
  • Vad är ni inte överens om?
  • Vad är ni mindre överens om?
 5. Ställ gärna öppna, undersökande frågor till varandra och lyssna noga till den andres synpunkter. Efter samtalet använder ni några minuter till att reflektera över vad ni lärde er av dialogen.

Påståenden

 • Kultur kan alltid användas som förklaring till vårt beteende
 • Kultur är mycket komplext och bara en liten del av vad som påverkar människors beteenden
 • Kultur ligger i våra gener
 • Människor formar kulturer – kulturer formar människor
 • Kulturen är föränderlig
 • Skillnader mellan kulturer har enbart med nationaliteter att göra

Tidsåtgång

Med en aktivitet: ca 75 min. Med två aktiviteter: Ca 90 min