Grund 2: Interkulturella möten

Läsa texter och titta på film: 30 min. Med en aktivitet totalt: 75 min. Med två aktiviteter totalt: 110 - 130 min.

Grund 2: Interkulturella möten

Läsa texter och titta på film: 30 min. Med en aktivitet totalt: 75 min. Med två aktiviteter totalt: 110 - 130 min.

Vad handlar modulen om?

Ett interkulturellt möte kan upplevas som roligt, frustrerande, lärorikt, jobbigt – och ibland allt på samma gång. Ett öppet, nyfiket och undersökande förhållningssätt är det mest gynnsamma om du vill lyckas med att skapa konstruktiva interkulturella möten. Det vill säga möten som utvecklar, underlättar givande samarbeten och stärker gemenskapen. 

Ett besvärligt interkulturellt möte kan dock vara lyckat. När det finns friktion är det ofta avstamp för lärande. Då är det hjälpsamt om vi kan skapa och vidhålla en genuin kontakt för att ta oss förbi utmaningarna.  

Denna modul syftar till att öka dina förutsättningar för att skapa just konstruktiva interkulturella möten. Du kommer att förstå mer om vad som står på spel i mötet och hos oss själva. Du får förslag på enkla steg till att oftare kunna inta just ett öppet, nyfiket och professionellt förhållningsätt när du träffar och ska samarbeta med människor med olika kulturella bakgrunder.  

Så här genomför du modulen steg för steg

Jobbar du i grupp? Då är det viktigt att en av er intar rollen som samtalsledare och lotsar er genom modulen. Lär om hur du förbereder och leder samtal i Kompetensverkstaden under menypunkten Vägledning till samtalsledaren.

+ Läs mer

Titta på filmen Interkulturella möten

Läs en text

Interkulturella möten kan inte undvikas i en global och komplex värld. Forskning idag pekar på att interkulturella möten bör ses som en tillgång i en värld, där komplexa problem kräver kreativa lösningar. Men vad är ett interkulturellt möte egentligen? Och vad betyder kulturen för det mänskliga mötet? För att veta hur vi ska hantera eventuella missförstånd och för att kunna nyttja den potential som interkulturella skillnader rymmer behöver vi ägna kulturen och den interkulturella dynamiken extra uppmärksamhet. Detta kan du läsa mer om i texten nedan. 

Läs hela texten här

Genomför aktiviteten

Säg mig vem jag är

Syftet med den här aktiviteten är att du kommer att upptäcka hur snabbt vi sätter folk fack utifrån våra fördomar. Du kommer att reflektera över hur det känns att kategorisera och bli kategoriserad och vad fördelarna kan vara med att inte kategorisera/titta utöver kategorierna.

Introduktion Arbetsblad

Dina egna interkulturella möten

Syftet med den här aktiviteten är att du ska få tillfälle att koppla temat interkulturella möten till dina egna erfarenheter. Utbytet av erfarenheter genom berättandet och att lyssna och reflektera tillsammans är ett sätt att utveckla sin insikt i vad interkulturella möten handlar om.

Instruktion Arbetsblad

Guide till interkulturella möten – sju goda råd

Denna guide ger dig konkreta råd till att inta ett konstruktivt förhållningsätt i interkulturella möten.

Guide till interkulturella möten Ladda ner

Reflektera mera

Syftet med att reflektera är att fördjupa ditt lärande och ge dig möjlighet att göra kopplingar till din egen konkreta vardag. Frågorna nedan kan besvaras genom att reflektera skriftligt (lämpligt om du arbetar enskilt) eller så kan ni diskutera dem i par eller grupp.

  • Vilka hinder upplever du för att skapa ett bra bemötande i situationer där kulturella skillnader spelar en roll?
  • Vilka möjligheter ser du i situationer där kulturella skillnader spelar en roll?
  • Hur får du kunder (besökare/klienter/brukare…) att känna sig välkomna i interkulturella möten?
  • Koppla till situationer som är relevanta för din yrkesroll eller det sammanhang du befinner dig i.

Reflektera ännu mera - öppna upp en dialog med en kollega

Använd denna dialog till att få en fördjupad förståelse för bemötande. Den tar ca 10 min och ni ska jobba i par eller mindre grupper. Du kan även göra aktiviteten enskilt.

Reflektera mera med filosofen Kierkegaard

Utgå ifrån detta citat av den danska filosofen Sören Kierkegaard (1813 – 1855):

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när hon tror, att hon kan hjälpa andra. (…) För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst måste jag förstå vad hon förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer.”

Reflektera tillsammans eller skriv reflektioner i din loggbok utifrån följande frågor:

  1. Vad tänker du om citatet?
  2. På vilket sätt kan du koppla citatet till de interkulturella möten du upplevt eller upplever i din vardag?
  3. Vad är utmaningarna med att inta det förhållningssätt som Kierkegaard syftar på?
  4. Vad är möjligheterna?

Tips

Om du önskar att fördjupa dig mer, kan du testa aktiviteten ”Prickar i pannan” som finns i Metodhandboken som du hittar i Verktygslådan (knap nedan) eller den kan laddas ner direkt här.

Metodboken togs fram av Vi blir fler – IKO i samband med en femdagars utbildning i interkulturell konflikthantering.

Tidsåtgång

Läsa texter och titta på film: 30 min. Med en aktivitet totalt: 75 min. Med två aktiviteter totalt: 110 - 130 min.