Fördjupning 7: Nästa steg

Hur kan du jobba vidare på arbetsplatsen?

Film 4 min + läsa 15 min. Med en aktivitet totalt 80 min. Med två aktiviteter totalt 120 min.

Fördjupning 7: Nästa steg

Hur kan du jobba vidare på arbetsplatsen?

Film 4 min + läsa 15 min. Med en aktivitet totalt 80 min. Med två aktiviteter totalt 120 min.

Vad handlar modulen om?

”Ett mål utan en plan är enbart en önskan” – Antoine de Saint-Exupéry, författare.

Om du befinner dig på denna sista modulsida har du sannolikt gått igenom alla utbildningsmodulerna i Kompetensverkstaden och därmed ökat din interkulturella kompetens. Denna kompetensutveckling är värdefull både för dig och din arbetsplats – och i alla andra sammanhang du rör dig i.

Det är bra med engagerade personer som lär sig något nytt och blir bättre på interkulturellt bemötande.

Men det räcker inte hela vägen.

+ Läs mer

Så här genomför du modulen steg för steg

Jobbar du i grupp? Då är det viktigt att en av er intar rollen som samtalsledare och lotsar er genom modulen. Lär om hur du förbereder och leder samtal i Kompetensverkstaden under menypunkten Vägledning till samtalsledaren.

+ Läs mer

Titta på filmen Nästa steg (4 min)

Genomför aktiviteten

Guide till implementering

Guide till implementering ger dig tips och råd till att sätta igång ett förändringsarbete baserat på Kompetensverkstaden.

Guide till implementering

Kom igång med att lyckas

I denna modul finns det tre verktyg till att understödja ert arbete med att implementera Kompetensverkstadens utbildningsinsatser i organisationen. Aktiviteten får igång snacket och reflektionerna kring nästa steg och får fram nya idéer.  Mallen till handlingsplanen underlättar arbetet med att bli konkret kring nästa steg för att implementera interkulturell kompetens i hela organisationen. Mallen finns i två olika format: En PDF. och en Word. 

Instruktion Handlingsplan PDF Handlingsplan Word

Reflektera mera

Nu är du klar med alla 7 moduler i Kompetensverkstadens online-utbildning om interkulturell kompetens. Grattis! Det är dags för den sista reflektionsrundan. Frågorna nedan syftar till att du blir varse vilka lärdomar du tar med dig från hela utbildningen. Du får tillfälle att avrunda och en uppfattning kring vilka nästa steg du vill och behöver ta för att fortsätta med att utveckla din interkulturella kompetens. 

Du kan besvara dem på egen hand genom att reflektera och gärna skriva. Du kan också diskutera dem i par eller grupp. Din samtalsledare kan vägleda dig här.

Tänk tillbaka på de moduler du har gått igenom – titta på översikten som du hittar på samlingssidan för modulerna. 

+ Läs mer

Tips

Om du inte har stött på Kompetensverkstadens litteratur- och resurslista på din väg genom modulerna kan du gå till Verktygslådan och hitta den där. Här kan du bli inspirerad och djupdyka i den interkulturella kompetensens förunderliga värld. För kom ihåg: detta ämne tar aldrig slut – det finns något att lära för resten av livet. 

Tidsåtgång

Film 4 min + läsa 15 min. Med en aktivitet totalt 80 min. Med två aktiviteter totalt 120 min.